Couscous maken met de politie

Doel en functie van Zohor

Stichting Zohor organiseert activiteiten die de participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen en de Marokkaanse en Arabische gemeenschap in zijn geheel stimuleren. De activiteiten zijn met name gericht op het gebied van welzijn, educatie, onderwijs, de arbeidsmarkt en hulpverlening.

Een belangrijke functie van Zohor is de signaleringsfunctie naar de instellingen. De stichting heeft een breed netwerk in Haarlem o.a binnen de Marokkaans Haarlemse gemeenschap. Er zijn ook verschillende contacten met instellingen en organisaties buiten Haarlem. Stichting Zohor neemt bijvoorbeeld zitting in stuurgroepen van bepaalde projecten of organisaties. Hierin heeft Zohor vooral een adviserende functie.


Geschiedenis

Stichting Zohor is een zelforganisatie voor Marokkaanse en Arabische vrouwen. De stichting is in oktober 1998 opgericht. De stichting is ontstaan in reactie op klachten van Haarlemse instellingen dat Marokkaanse vrouwen moeilijk te bereiken waren en niet geïnteresseerd waren. Om het tegendeel te bewijzen organiseerden een aantal Marokkaanse en Arabische vrouwen een bijeenkomst waarin de instellingen de gelegenheid zouden krijgen om met deze vrouwen te discussiëren. De bijeenkomst kende een zeer grote opkomst (circa 250 vrouwen) en er werd flink gediscussieerd.  Stichting Zohor is na deze bijeenkomst officieel opgericht. Het bestuur telt 9 actieve leden. De Stichting heeft als doel de participatie te bevorderen van Marokkaanse en Arabische vrouwen in de Nederlandse samenleving algemeen en in Haarlem en omgeving in het bijzonder.


Participatieprijs Haarlem

In 2016 heeft St. Zohor de Haarlemse participatieprijs gewonnen.


Activiteiten

Stichting Zohor heeft o.a. meegewerkt aan en/of de volgende activiteiten georganiseerd:

• 1998 Start Zohor met een bijeenkomst in het Reinaldahuis.
• Bijeenkomsten werk en Scholing en Arbeid en Zorg met FNV / PVDA landelijk.
• Project Moslima’s verweren zich.
• Loverboys/HIV-Aids-voorlichting.
• Meegewerkt aan Fototentoonstelling Vishal samen met Fotograaf M. Baretta.
• Gedwongen achterlating in Marokko.
• Training Marokkaans familierecht.
• Project Taboes doorbreken samen met FORUM.
• Computercursussen met St. HOB.
• Verslavingsvoorlichting met Brijder stichting.
• Opvoedingsondersteuning en ouderbetrokkenheid stimuleren.
• Inloop meiden i.s.m. Prisma.
• Marokkoweek.
• Activiteiten rond huiselijk geweld.
• Digitale Oase i.s.m. de Brug.
• Discriminatie in het onderwijs met Bureau Discriminatiezaken.
• Meiden debat.
• In gesprek met Haarlemse organisaties over interculturele hulpverlening.
• Conferentie Interculturele hulpverlening georganiseerd.
• Bijeenkomsten gecombineerd met een informatiemarkt georganiseerd “werk en scholing”.
• In samenwerking met vluchtelingenwerk een bijeenkomst voor Arabische vluchtelingenvrouwen georganiseerd.
• Deelname project allochtone ouderen.
• In samenwerking met partners project “Participeren moet je leren” georganiseerd.
• Wijkcontactvrouwen: met name dankzij St. Zohor is het project wijkcontactvrouwen in Haarlem opgezet.
• Radicalisering, deelname trainingen en bijeenkomsten georganiseerd.
• Vaste meideninloop met verschillende activiteiten; kunst en cultuur/ thema’s zoals loverboys/gevaren internet/ pesten/ voedselbank/ radicalisering/ discriminatie/ belang scholing en/of werk/ schooluitval…etc.
• Studiereizen Marokko.
• Het ondersteunen van vluchtelingen en activiteiten voor vluchtelingen organiseren i.s.m. partners in de stad.

Couscous